Közfoglalkoztatás Baranyában

2012.02.17 16:57

 Baranya Megye

A Kormány döntése szerint olyan közfoglalkoztatási programok megvalósítása a cél, amelyek értéket teremtenek, kézenfekvőek, folyamatos munkavégzést tesznek lehetővé. Az ország minden területén megvalósíthatóak és több célcsoportot is elérnek. A közfoglalkoztatás a „Megújuló Magyarország” program része.

 

A közfoglalkoztatás legfőbb célja egyrészt, hogy átmeneti foglalkoztatási lehetőséget biztosítson. Másrészt képzési és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásával segítse elő a hátrányos helyzetű álláskeresők elsődleges munkaerőpiacra való be-, illetve visszakerülését. 

A 2012. évben a közfoglalkoztatás alapvetően három területen valósul meg: kistérségi mintaprogramok, az önkormányzat által szervezett hagyományos közfoglalkoztatási és az országos közfoglalkoztatási programok.

A regionális munkaerő-piaci különbségek kezelésének egyik eszköze a hátrányos helyzetű térségekben a Start-munka kistérségi mintaprogram. Ez Baranyában a szigetvári, a komlói, a mohácsi, a pécsváradi, a sásdi, a siklósi, a szentlőrinci, valamint – egyedi döntés alapján – a pécsi kistérséget érinti. E kistérségek települései a helyi sajátosságokhoz igazítottan választhattak a következő elemekből: mezőgazdaság (növénytermesztés, állattenyésztés); mezőgazdasági földutak rendbetétele; belvíz elvezető rendszerek kialakítása és karbantartása, illegális hulladéklerakó helyek megszüntetése; bio- és megújuló energiafelhasználás, közutak rendbetétele, téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás.

A kistérségi startmunkaprogramokon belül a munkaügyi központ szakemberei már csak a mezőgazdasági résszel kapcsolatban folytatnak egyeztetéseket az érintett önkormányzatokkal, a másik hat elem esetében 2011. január 31-én megszületett a miniszteri döntés. Ez alapján Baranya megyében összesen 5092 fő közfoglalkoztatására irányuló startprogram indítását hagyta jóvá a belügyminiszter a következők szerint:

-    Komlói kistérség: 17 önkormányzat 685 fő
-    Mohácsi kistérség: 38 önkormányzat 895 fő
-    Pécsi kistérség: 25 önkormányzat 451 fő
-    Pécsváradi kistérség: 18 önkormányzat 180
- Sásdi kistérség: 18 önkormányzat 140 fő
-    Sellyei kistérség: 34 önkormányzat 796 fő
-    Siklósi kistérség: 36 önkormányzat 575 fő
-    Szentlőrinci kistérség: 18 önkormányzat 330 fő
-    Szigetvári kistérség: 46 önkormányzat 1040 fő

A program támogatási kerete 4,47 milliárd forint. A foglalkoztatások február-március hónapban lépcsősen indulnak és december 31-én érnek véget. Fontos, hogy ezekhez a programokhoz 2012 márciusától egységes képzési terv alapján – az állattartás, a növénytermesztés, illetve a tartósítás témaköriben – oktatás is kapcsolódik majd.

Az önkormányzati hagyományos közfoglalkoztatásba a tervek szerint országosan 79 100 fő kerül bevonásra. Baranya megyében erre a közfoglalkoztatási formára 2012-ben 687 millió forint áll rendelkezésre. Az ide évre vonatkozóan ebből kell megvalósítani a hosszabb időtartamú hatórás közfoglalkoztatást, a humán kisegítők, vagy a szociális földprogramban dolgozók foglalkoztatását is. 

2012. év január hónapban az 5 000 fő alatti lakosságszámú településeken humán kisegítő munkakörben olyan álláskeresők kerülnek alkalmazásra, akiknek feladata a településeken élő idős emberek rendszeres felkeresése, segítése, illetve egyéb, az élethelyzetüket segítő feladatok ellátása (alkalmazásuk javasolt az 5 000 főnél magasabb lélekszámú települések számára is). Baranyában összesen 196 fő dolgozik ebben a munkakörben.
Az ország valamennyi megyéjében – önkormányzati hagyományos közfoglalkoztatás keretében – a 2011. december 1-jétől 2012. január 31-éig terjedő időszakra – téli közfoglalkoztatást indított a Belügyminisztérium. Baranyában ez összesen 816 főt érint. A szociális földprogramok megvalósítására az idei évben 143 millió forintot különítettek el, melyből a megyében a nyár közepéig 198 fő foglakoztatása válik lehetővé.

Az országos közfoglalkoztatási programokat a mindenkori munkaerő-piaci, valamint az esetleges „vis maior” helyzetek kezelésére, több ágazatot átfogóan (pl.: ár- és belvízvédelem, a közutak, a vasutak, az erdőterületek, a megújuló energiaforrások területén) indítják. Az országos közfoglalkoztatási programok esetében Baranyában összesen 1,64 milliárd forint a megítélt támogatás, a tervezett létszám megközelíti az 1 500 főt. Ennek megfelelően a következő foglalkoztatások valósíthatók meg: 

-    Mecsekerdő Zrt. 420 fő
-    Duna-Dráva Nemzeti Park 44 fő
-    Szentlőrinc Térsége Vízitársulat 20 fő
-    Dráva-Tenkes Vízitársulat 20 fő
-    Szigetvár Térsége Vízitársulat 90 fő
-    Kelet-Baranyai Vízitársulat 10 fő
-    Dráva Menti Vízitársulat 20 fő
-    Baranya-csatorna Menti Vízitársulat 130 fő
-    Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 700 fő
-    Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 26 fő
-    Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 18 fő

Ugyanakkor ebben a közfoglalkoztatási programban két – a magánerdő-gazdálkodáshoz, illetve a parlagfűirtáshoz kapcsolódó – pályázati kör még nem zárult le. 

Baranyai sajátosság, hogy az Ős-Dráva Program is bekerült az idei évi közfoglalkoztatási programok közé. Ennek köszönhetően 420 fő foglalkoztatása válik lehetővé márciustól.